Sahat kapija – Beogradska tvrđava

Sahat kapija nalazi se u sklopu Beogradske tvrđave i jedna je od najpoznatijih kapija. Izgrađena krajem 17. veka, u okviru popravke oštećenog jugoistočnog bedema. Izgrađena je od venecijanskog graditelja Andrea Kornaro koji je izgradio i Sahat kulu po kojoj je ova kapija i dobila ime.

Sahat kapija ima kazamate za smeštaj straže, oružja i drugog vojnog materijala.

Foto:Beogradske vesti/A.M

Ako ste propustili