Trend

Staro tursko kupatilo na Beogradskoj tvrđavi

Staro tursko kupatilo na Beogradskoj tvrđavi nalazi se u Donjem gradu, sagrađena u periodu između 1860. i 1867. godine, kada su Osmanlije napustile tvrđavu.

Tokom Prvog svetskog rata objekat je korišćen kao vojno kupatilo. Amam je pretrpeo veliko oštećenje 1944. godine nakon savezničkog bombardovanja.

Nakon osnivanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 1962. godine pokrenuta je rekonstrukcija objekta i završena 1964. godine.

Odlučeno je da Stari amam bude korišćen kao planetarijum Astronomskog društva Ruđer Bošković koji je nezvanično počeo sa radom 1969., a zvanično 1970. godine.

U njemu se nalazi projektor, a svod kupole se koristi kao platno. Sala planetarijuma ima prečnik od 8 m i 80 sedišta. Sačuvani su crteži panorame Beograda iz šezdesetih godina 20. veka.