Fontana Borba – Ribar u Beogradu

Fontana Borba ( Ribar) nalazi se na Kalemegdanu u Beogradu. Rad je vajara Simeona Roksandića.

Fontanu čini bronzana figura ,visine 150 cm, koja predstavlja ribara koji se bori sa zmijom.

Prvi put jе prеdstavljеna javnоsti na Mеđunarоdnоj umеtničkоj izlоžbi u Rimu 1907. gоdinе. Gipsani mоdеl kоmpоzicijе, sačinjеnе оd ljudskе figurе ribara i zmijе, оtkupiо jе Narоdni muzеj u Bеоgradu 1907. gоdinе. Namera je bila da se bronzana figura postavi na Terazijama ali se od te ideje odustalo pa je postavljena između 1908. godine, – 1911. godine.

Figura Ribara koji se bori sa zmijom postao je jedan od simbola Beograda i glavna atrakcija Beogradske tvrđave. Isti primerak Roksandićevog dela postoji u Zagrebu.

Fontana je obnovljena 2010. godine od strane JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Foto:Beogradske vesti

Ako ste propustili