Kapija Karla VI – Beogradska tvrđeva

Kapija Karla VI je kapija na severoistočnom bedemu Donjeg grada Beogradske tvrđave. Kapija je izgrađena između 1718. i 1720. godine po projektu Baltazara Nojmana za vreme austrijske vladavine Beogradom i posvećena je austrijskom caru Karlu VI iz dinastije Habzburg.

Fasade kapije je jedino izvorno očuvano ostvarenje barokne arhitekture na područjima južno od Save i Dunava.

Na spoljnoj strani kapije, nalazi se monogram cara Karla VI, a nekada je postojao i natpis „Karlo VI, rimski car, avgust, pobornik prave vere protiv hrišćanskih neprijatelja, podigao je ova vrata, veličanstveno delo, posle osvajanja slavnog grada Beograda.”

Na unutrašnjoj strani, očuvan je portal – grb Kraljevine Srbije pod vladavinom Habzburga, koji predstavlja crnu veprovu glavu ranjenu po kosini, strelom na srebrenom polju. Iznad grba se nalazi kruna Habzburga, što simbolizuje njihov suverenitet nad Srbijom kao krunskom zemljom Habzburške monarhije.

Od njene izgradnje pretrpela je brojna oštećenja tokom borbi za Beograd. Interesantno je da su nemačke okupacione vlasti pokušale da je obnove tokom 1942. i 1943. godine kako bi napravili park. Međutim, tokom savezničkog bombardovanja 1944. godine kapija je bila ozbiljno oštećena.

Ako ste propustili