Trend

Malo stepenište na Kalemegdanu

Malo stepenište na Kalemgdanu nalazi se na kraju savskog šetališta Velikog Kalemegdana i povezana je sa Pariskom ulicom.

Podignuto je 1903. godine po projektu prve žene arhitekte u Srbiji, Jelisavete Načić. Na fasadi prema Pariskoj ulici je dekorativno obrađena sa česmom u vidu lavlje glave u tondu. Česma je retko u funkciji.

Rekonstrukcija Malog stepeništa obavljena je 2018. godine.