Trend

Veliko stepenište na Kalemegdanu

Veliko stepenište nalaze se u Kalemegdanskom parku na jugozapadnom delu Beogradske tvrđave.

Izgrađene su decembra 1928. godine rekonstrukcije parka Kalemegdan. Izrađene su po projekatu Aleksandara Krstića šefa službe za parkove u gradskoj upravi Beograda, dok je glavni projekat bio rad Đorđa Kovaljevskog.

Za vreme Drugog svetskog rata stepenište je oštećeno tokom bombardovanja Beograda u aprilu 1941. godine, kao i kasnije tokom rata.

Nakon Drugog svetskog rata stepenište je delimično rekostruisano.

1989.godine proradilo je klizište i došlo je do velikog oštećenja stepenica. Usledila je sanacija ali veoma loša. U oktobru 2006.godine ponovo je urađena sanacija i rekonstrukcija ali je opet došlo do oštećenja i napuknuća stepenica.

Više puta zakazivana rekonstrukcija Velikih stepenica bila je odlagana, da bi marta 2019. došlo do potpune rekonstrukcije. Radovi su završeni u julu 2019.godine.

Nekadašnje mermerne stepenike sa Brača zamenili su stepenici iz Danilovgrada. Postavljeno je i devet četvrtastih žardinjera koje su nakon rekonstrukcije 1989.godine bile uklonjene, a obnovljena je i ograda stepenica.

Na vrhu stepeništa nalazi se skultura lava koji leži, čiji je autor vajar Sreten Stojanović.