Trend

Barokna kapija

Barokna kapija Država: Srbija Grad: Beograd Beogradska tvrđava Barokna kapija je jedan od značajnih arhitektonskih elemenata u Beogradu. Radi se o ulaznoj kapiji u kompleks...