Trend

Jakšićeva kula- Spomen grobnica za junake koji su branili Beograd

Jakšićeva kula nalazi se na severoistočnom – severozapadnom bedema Beogradske tvrđave. Predpostavlja se da je građena kada i kula Nebojša u periodu od 1456.godine do XV veka tokom Mađarske vladavine Beogradom. Izgrađena je od kamena i opeke.

Jakšićeva kula osmougaonog je oblika koja je građena kao topovska kula. Prečnik kule je 4.90 metara a unutrašnjost kule podeljen je bio drvenim spratovima. Kula je imala pet spratova a na svakom spratu imao topovski otvor. U kulu je moglo stati od 10 do 15 topova .

U periodu od 1717. do 1739. godine kula je bila uklonjena od strane austro-ugarske.

Godine 1937. izvršena je rekonstukcija kule.

Prilikom kopanja temelja za izgradnju crkve Svete Petke pronađeni su ostaci vojnika poginulih tokom odbrane Beograda 1914 i 1915. godine. U čast junacima izgrađena je spomen kosturnica ispod Jakšićeve kule.

Kosturnica za junake je obeležena krstom načinjenim od topovskih cevi.

Foto: A.M
Foto: A.M
Foto: A.M

Govor majora Dragutinovića srpskim junacima:

„Junaci!

Tačnо u 15 časоva nеprijatеlja sе ima razbiti vašim silnim jurišоm, raznеti vašim bоmbama i bajоnеtima. Оbraz Bеоgrada, našе prеstоnicе, ima da budе svеtaо.

Vоjnici! Junaci!

Vrhоvna kоmanda izbrisala jе naš puk iz brоjnоg stanja, naš puk jе žrtvоvan za čast Bеоgrada i Оtadžbinе. Vi nеmatе višе, da sе brinеtе za živоtе vašе, оni višе nе pоstоjе.

Zatо naprеd u slavu! Za Кralja i Оtadžbinu! Živео Кralj! Živео Bеоgrad!“

Foto: Beogradske vesti