Ostaci Mitropolitskog dvora

Ostaci mitropolitskog dvora su otkriveni prilikom iskopavanja na Donjem gradu Beogradske tvrđave 1977. godine. Otkrivanjem ostataka došlo se do saznanja da je u pitanju mitropolitska dvor u okviru koga se nalazio i Hram Uspenja Bogorodice sa ktitorskim natpisom despota Stefana Lazarevića.

Foto: A.M

Poznato je da je ovaj hram 1315. godine pohodila kraljica Simonida, žena kralja Milutina, da bi se poklonila čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice, najvećoj gradskoj svetinji.

Zahvaljujući Despotu Stefanu Lazareviću beogradska crkva je obnovljena u 15.veku. U Hramu su pored čudotvorne ikone Bogorodice, nalazile su se i mošti Svete Petke i Svete carice Teofane, ikone dvanaest apostola i relikvijar sa rukom Svetog cara Konstatina.

Tokom avgusta 1521.godine kada su Turci preuzeli Beograd pretvorili su je u džamiju koja se zvala i Sulejmanova džamija ili Careva džamija. Hram Uspenja Presvete Bogorodice je uništen početkom 17.veka tokom austrijsko-turskih ratova.

Tačan izgled nekadašnjeg Mitropolskog dvora nije poznat.

Foto: A.M

Ako ste propustili