Veliki barutni magacin

Veliki barutni magacin jedna je od podzemnih građevina ukopana u steni Beogradske tvrđave. Barutni magacin je izrađen po projektu austrijanca majora Fran Nikole Sule i građen je u periodu 1718. -1739.godine. Objekat je služio kao skladište municije i tokom 19.veka.

Veliki barutni magacin sastoji se od dve sale oslonjene na po devet stubova i velikog prostornog hodnika. Svaka sala imala je površinu od oko 400 kvadratnh metara.

Ako ste propustili