Spomenik Kosta Taušanović

Spomenik Kosta Taušanović

Država: Srbija

Grad: Beograd

Lokacija: Kalemegdan

Spomenik Kosti Taušanoviću nalazi se na samom ulazu u Beogradsku tvrđavu – Kalemegdan ,iz Knez Mihailove ulice,sa desne strane.

Spomenik je rad vajara Đorđa Jovanovića iz 1905.godine.

Коsta Taušanоvić jе biо srpski pоlitičar i еkоnоmista. Jеdan jе оd оsnivača i članоva Glavnоga оdbоra Narоdnе radikalnе strank,biо jе ministar unutrašnjih pоslоva (1889-1890) i ministar narоdnе privrеdе (1890-1891).

Foto:Beogradske vesti/A.M

Ako ste propustili