Trend

Sveti Teodor Tiron – Zatvoren da umre od gladi

Sveti Teodor Tiron kao regrut stupio je u vojsku, u puk Marmaritski, u gradu Amasiji , kada je otpočelo gonjenje hrišćana pod carevima Maksimijanom i Maksiminom. Teodor Tiron nije krio da je  hrišćanin, zbog toga je osuđen i zatvoren u tamnicu. Tamnica je zatvorena i zapečaćena jer je sudija želeo da ostavi Teodora da umre od gladi. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da mu se u tamnici mu se javi Isus Hristos i ohrabrio ga govoreći:

Ne boj se Teodore, ja sam sa tobom. Ne uzimaj više zemaljske hrane i pića, jer ćeš biti u drugom životu, večnom i neprolaznom, sa mnom na nebesima.“

Veruje se da se u tom času javilo mnoštvo anđela u tamnici i da se cela tamnica osvetlila, a da su stražari videli anđele obučene u belo i da su se vrlo uplašili.

Sveti Teodor izveden je iz tamnice, mučen i na smrt osuđen. Bačen je u vatru. Ubijen je 306. godine.

Njegove mošti se nalaze u manastiru Novo Hopovo na Fruškoj gori.

Foto:Wikipedia