Stari Srpski kalendar koji se koristio do 19.veka

Srbi su skoro do kraja 19.veka koristili kalendar sa izmenjenim nazivima. U nastavku možete videti nazive i značenje:

Koložeg – Januar – Naziv koložeg nastao je iz jednog narodnog običaja gde se paljenjem kolskih kočija prizivalo toplo vreme i raniji dolazak proleća. Kolo – je označavalo sunce a žeg – žega.

Sečko – Februar – Označavao je period kada se seku drva.

Derikoža – Mart – Vreme ubijanja stoke i štavljenja kože.

Ležitrava – April – dolazak proleća i rast trave.

Cvetanj – Maj – Cvetanje.

Trešnjar – Jun – Sazrevanje voća.

Žetvar – Jul – Žetva

Gumnik – Avgust – Odnošenje žetve. Gumno – mesto gde se mlati žito.

Grozdober – Septembar – Mesec u kome se vrši branje groždža.

Šumopad – Oktobar – Dolazak jeseni i opadanje lišća.

Studen – Novembar – Dolazak hladnog meseca – studenog meseca.

Koledar – Decembar – Zbog dolaska hladnih meseci bio je razvijen običaj da se mladići maskiraju koji uz pesmu i igru su prizivali blagu zimu,zdravlje, bogatu trpezu…

Foto:Ilustracija/pixabay

Ako ste propustili