Trend

Na teritoriji Beograda od akutnih respiratornih infekcija obolela je 13.871 osoba

Prema izveštajima zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a) na teritoriji Beograda u periodu 08.01.-14.01.2024. godine od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolela je 13.871 osoba sa brojem novoobolelih od 825,0 na 100.000 stanovnika, a od oboljenja sličnih gripu (OSG) 531 (31,6 novoobolelih na 100.000 stanovnika).

U odnosu na prethodnu (1.) izveštajnu nedelju (01.01. – 07.01.2024.) broj obolelih od ARI je manji za 9,7% (15.359), a broj obolelih od OSG je veći za 10,2% (531).

Među obolelima od ARI najviše je osoba dobne grupe 20-64 godina (49,3%), uzrasta 5-19 (19,9%) i uzrasta do 4 godine (19,7%). Osobe starosti 65 i više godina su bile zastupljene sa 11,2%. Najveća incidencija ARI beleži se u uzrastu od 0-4 godine (3.246,3/100.000) i od 5-19 godina (1.584,7/100.000).

Od ukupnog broja osoba prijavljenih sa OSG najviše je osoba dobne grupe 30-64 godina (270 – 50,8%), 20-29 (83 – 15,6%) i osoba starijih od 65 godina je (74 – 13,9%). Udeo osoba uzrasne grupe 5-19 godina je 11,5% (61), a uzrasta do 4 godine je 8,1% (43). Najveća incidencija OSG beleži se za uzrast 0-4 godine (51,2/100.000) i za uzrast 5-19 godina (35,0/100.000).

U periodu 08.01.-14.01.2024. godine u 8 uzoraka je potvrđeno prisustvo virusa gripa i to: u 5 briseva A (H1), u 2 brisa virus gripa A netipizirani i u jednom brisu A (H3).

Najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za 2-3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.

Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.

Izvor: Institut za javno zdravlje

Foto:Ilustracija/pixabay