Kontumacka kapela Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Beogradu

Kontumacka kapela Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Beogradu

Kontumacka kapela Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Beogradu nalazi se na teritoriji opštine Zemun u Gradskom parku.

Podignuta je 1786. godine od strane zemunskog trgovca Teodora -Toše Apostolovića.

Služila je za verske obrede pravoslavnih putnika koji su iz Turske prelazili u Austrougarsku a morali izvesno vreme da provedu u karantinu (Kontumacu).

Nakon što je zatvorena kao karantinska kapela dvadesetih godina dvadesetog veka dolaskom ruskih izbeglica crkva je ponovo otvorila svoja vrata i služila je kao ruska crkva do Drugog svetskog rata.

Crkva je bila zapuštena sve do 1981. godine kada je preuzeo tadašnji jeromonah (sadašnji episkop) Filaret. Crkva je obnovljena ali su freske iz vremena njene izgradnje uništene.

Ako ste propustili