Trend

Konak kneginje Ljubice u Beogradu

Konak kneginje Ljubice nalazi se u Beogradu, u ulici kneza Sime Markovića broj 8, na teritoriji opštine Stari grad i pripada području Kosančićevog venca. Na mestu gde je sagrađen Konak tu se nalazio Stari dvor ili ti tačnije od zgrade Patrijaršije do polovine današnjeg Konaka kneginje Ljubice.

Građen je u periodu 1829-1830. godine. a po ideji Hadži-Nikole Živkovića, pionira srpskog neimarstva. Nikola Živković je tokom vladavine kneza Miloša rukovodio skoro svim građevinskim radovima. Prvi temeplji za Konak urađeni su u julu 18289.godine, a završen je krajem 1830. godine. Zgrada se sastoji od podruma prizemlja i sprata, a 1836.godine dograđen je amam sa jednospratnim traktom.

Knak kneginje Ljubice ili kako su ga zvali Novi konak, trebao je da bude kuća za kneginju Ljubicu i sinove Milana i MIhaila, a i dvor za rezidenciju.

U Konaku su bili smešteni:

 • Za vreme prve vlade kneza Miloša u Konaku kneginje Ljubice nalazila se glavna državna blagajna
 • Održavale su se sednice Namesništva knjaževskog od 1840. do 1842.
 • Beogradski licej
 • Prva beogradska gimnazija
 • 1863. godine Apelacioni sud
 • od 1912. Zavod za vaspitanje gluvoneme dece
 • Muzej savremene umetnosti – „Muzej kneza Pavla“ 1929-34
 • Škola za primenjenu umetnost
 • Od 1938. do aprila 1941. Crkveni muzej
 • Od 1945. do 1947. u Konaku je bio smešten deo Patrijaršije
 • Od 1947. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.
 • Od 1979.godine u sastavu je Muzeja grada Beograda,