JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE

JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE

Savski nasip 11, Novi Beograd,

Objedinjena telefonska centrala 011/2093-000

Servisni centar grada Beograda: 11 – 0 – 11

WWW: beoelektrane.rs

Dispečerski centar – Služba za prijem reklamacija potrošača (reklamacije u vezi sa isporukom toplotne energije – kada nema grejanja ili je slab kvalitet grejanja)

  • 011/2093-011 (telefon za prijavu reklamacija za negrejanje, slab kvalitet grejanja, buka iz predajne stanice i ostali poremeći u radu sistema daljinskog grejanja izuzev curenja vode iz instalacija). Reklamacije se primaju u toku grejnog dana;
  • 011/2093-100 (telefon za prijavu reklamacija koje su isključivo u vezi sa curenjem vode iz instalacija). Prijem reklamacija non-stop.

Direkcija za snabdevanje toplotnom energijom (Ulica cara Dušana 141 Zemun, Beograd)

SPISAK SLUŽBI PREMA VRSTAMA USLUGA I ZADUŽENjA:

NAPLATA (stanje duga, reprogram dugovanja, reklamacija na račune i sl.) [email protected] 011/222-4655; 222-4646; 222-4796;

UGOVARANjE (pitanja u vezi ugovaranja isporuke toplotne energije; adresni podaci; podaci u vezi sistema objedinjene naplate; ugovaranje troškova priključenja i sl.) [email protected] 011/222-4760; 222-4650; 222-4639; 222-4735

PRIKLjUČENjA i ISKLjUČENjA (pregled objekata; priključenja na sistem daljinskog grejanja; isključenja sa sistema; obračuni utrošene toplotne energije; kontrola priključenosti; promene obračunskih veličina i sl.)
[email protected] 011/ 222-4676; 222-4610; 222-4608; 222-4705; 222-4704

TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLjUČENjA (tehnički uslovi za priključenje na sistem daljinskog grejanja; pregled investiciono tehničke dokumentacije; rešenja o priključenju na sistem daljinskog grejanja i sl.)
[email protected] 011/ 222-4627; 222-4696; 222-4606; 222-4628

Pozivni centar – pružanje opštih informacija (radnim danima od 07 do 15 časova)

Telefon: 011/2093-101
e-mail: [email protected]

Centar za ispitivanje, kvalitet i zaštitu životne sredine

Dunavski kej 33
11000 Beograd
Telefon: 011/3312-300
Faks: 011/3312-408
e-mail: [email protected]

Direkcija za proizvodnju toplotne energije

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000, taster 4
Faks 011/3186-273

Direkcija za distribuciju toplotne energije

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000 – taster 4
Faks: 011/3186-341

Direkcija za ljudske resurse, pravne i opšte poslove

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000 – taster 4
Faks 011/3182-311

Direkcija za razvoj i investicije

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000 – taster 4
Faks 011/2638-600

Direkcija za ekonomsko-finansijske poslove

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000 – taster 4
Faks 011/3186-241
Sektor nabavke: Faks 011/2093-309

Direkcija za poslovno tehničku podršku

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000 – taster 4
Faks: 011/3186-341

INFORMACIJE O GREJANJU

Grejna sezona počinje 15. oktobra i završava se 15. aprila. Međutim, u periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja objekti se takođe greju ako Republički hidrometeorološki zavod Srbije prognozira srednju dnevnu temperaturu nižu od 12°C. Grejni dan traje od 6 do 22 časa, a nedeljom od 7 do 22 časa.

Snabdevanje korisnika potrošnom toplom vodom obavlja se bez prestanka tokom cele godine. Izuzetno, zbog radova na održavanju sistema daljinskog grejanja, isporuka potrošne tople vode može biti prekinuta najduže tri dana. Tada se korisnici obaveštavaju o uzrocima i trajanju prekida isporuke.
Pri niskim spoljnim temperaturama vazduha, u cilju zaštite energetskih objekata i opreme sistema daljinskog grejanja, kao i postizanja propisanih temperatura u stanovima i poslovnim objektima, „Beogradske elektrane” mogu produžiti grejni dan ili preći na režim neprekidne isporuke toplotne
energije.

Toplane sistema JKP „Beogradske elektrane”

Daljinski sistem grejanja JKP „Beogradske elektrane“ čini 14 toplana:

Toplana „Novi Beograd“ izgrađena je 1965. godine. Ima sedam vrelovodnih
kotlova ukupnog kapaciteta 780 MW i parne kotlove kapaciteta 3 x 16 t/h, dok je u
toku izgradnja najvećeg vrelovodnog kotla u jugoistočnoj Evropi snage 140 MW.

Toplana „Dunav“ puštena je u rad grejne sezone 1987/88. Građena je u više faza i
ukupna snaga ovog ovog toplotnog izvora je 346 MW. Ugrađena su i dva parna kotla
kapaciteta od po 10 t/h. Deo korisnika se iz ove toplane snabdeva i potrošnom
toplom vodom.

Toplana „Konjarnik“ puštena je u pogon 1976. godine. Ukupna instalisana snaga
ove toplane je 232 MW. Ugrađeni su i parni kotlovi kapaciteta 2 x 10 t/h.

Toplana „Voždovac“ počela je sa radom 1980. godine. Kapacitet toplane je 232
MW. Izgrađena su i tri vrelovodna kotla. Dva vrelovodna kotla imaju po 58 MW,
dok je novoizgrađeni kotao, koji je pušten u rad početkom 2009. godine, snage 116
MW. U toplani rade i dva parna kotla kapaciteta 2 x 10 t/h. Deo korisnika iz ove
toplane snabdeva se i potrošnom toplom vodom.

Toplana „Medaković“ puštena je u rad 1974. godine. Trenutni kapacitet
toplane je 50 MW, uz jedan parni kotao kapaciteta 10 t/h.

Toplana „Banovo brdo“ u pogonu je od 1964. godine. Kapacitet ove toplane je 104
MW. Izgrađena su i dva parna kotla.

Toplana „Cerak“ radi od 1985. godine. Ukupna instalisana snaga toplane je 232
MW. Izgrađena su i dva parna kotla kapaciteta 2 x 10 t/h. Deo korisnika iz ove
toplane snabdeva se i potrošnom toplom vodom.

Toplana „Miljakovac“ puštena je u pogon 1968. godine, a rekonstrukcija je
izvršena 1988. godine. Ukupna instalisana snaga je 116 MW. U toplani je ugrađen
i jedan parni kotao kapaciteta 5 t/h.

Toplana „Zemun“ je ukupnog kapaciteta 60 MW. Deo korisnika iz ove toplane
dobija i potrošnu toplu vodu. Na osnovu srednjoročnog plana preduzeća ova
toplana biće ugašena, a potrošači će se toplotnom energijom snabdevati iz
toplane „Novi Beograd”.

Toplana „Mirijevo“ ima dva vrelovodna kotla od po 58 MW. Ugrađena su i dva
parna kotla.

Toplana „Višnjička banja“ puštena je u rad 1982. godine. Ima tri kotla
ukupnog kapaciteta 24,8 MW. Toplana pored toplotne energije isporučuje i
potrošnu toplu vodu.

Toplana „Batajnica“ ukupnog je instalisanog kapaciteta 23,2 MW.

Toplana „Borča“ počela je da radi krajem 1980. godine. Četiri instalisana
kotla ukupnog su kapaciteta 30,9 MW. Toplana pored toplotne energije isporučuje
i potrošnu toplu vodu.

Toplana „Mladenovac“ uključena je u sistem JKP „Beogradske elektrane” u
grejnoj sezoni 1994/95. Ukupan kapacitet tri instalisana kotla je 44,54 MW.
Pored snabdevanja Mladenovca toplotnom energijom za grejanje, toplana vrši i
isporuku tehnološke pare industrijskim potrošačima.

Izvor: Beogradske elektrane