BEOGRADSKI MOSTOVI

BEOGRADSKI MOSTOVI

Prvi mostovi u Beogradu bili su u drveta i pretpostavlja se da su prvi bili još u doba Rimljana. Poznat je most preko Save koji je izgrađen je 1521. godine i to ga je izgradila Turska vojska radi brže opsade Beograda. Nalazio se u blizini Ade Ciganlije. Prvo pominjanje mosta u Beogradu zabeleženo je u 5. veku i to od grčkog istoričara Zosima.

Prvi stalni most u Beogradu izgrađen je 1688. godine i spajao je Ostružnicu sa Sremom ( Današnja opština Novi Beograd) i imao je naziv Dugi most ili Most preko močvare.

Poznato je da su tokom opsade Beograda 1717. godine bila tri mosta i to: jedan se nalazio na mestu današnjeg starog železničkog mosta ( Most Evgenija Savojskog), drugi u blizini današnjeg Brankovog mosta, a treći negde kod Pančevačkog mosta.

Na mestu današnjeg Brankovog mosta, u periodu tokom Prvog svetskog rata ( 1915. -1918.) nalazio se pontonski most.

U Beogradu postoji deset mostova. Osam se nalazi na reci Savi, a dva idu preko Dunava.

Nekada: