Trend

Uvođenje savremenog modela ocenjivanja policijskih službenika

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da Uredba o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u resornom ministarstvu, koju je usvojila Vlada Srbije, uvodi savremeni model ocenjivanja, zasnovan na bazičnim kompetencijama zaposlenih i rezultatima rada, koji se različito vrednuju za izvršilačka i rukovodilačka radna mesta.

U odnosu na prethodni način ocenjivanja, sadašnji model podrazumeva ocenjivanje u dva ciklusa sa jednom zaključnom godišnjom ocenom, što ukazuje na to da će ocenjivači kontinuirano pratiti napredak i rezultate rada zaposlenih.

Za razliku od dosadašnjeg načina ocenjivanja, koji je predviđao da po prigovoru na ocenu rada zaposlenog odlučuje rukovodilac organa, novi model uvodi kontrolora, koji ima korektivnu ulogu u postupku ocenjivanja, kao i Komisiju za preispitivanje zaključne ocene rada, koja postupa po zahtevu zaposlenog koji nije zadovoljan ocenom.

Na taj način podstiče se nepristrasnost ocenjivača u postupku ocenjivanja, a novi model ocenjivanja pratiće i softverska aplikacija, kojom će se dodatno obezbediti automatizacija i minimiziranje subjektivnog uticaja na ocenu.

Imajući u vidu da je ocenjivanje jedan od preduslova za karijerno napredovanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova, posebna pažnja biće posvećena upoznavanju svih zaposlenih sa novim procedurama, kao i edukaciji ocenjivača.

Uredbom o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova potvrđuje se reformski pravac tog ministarstva u oblasti upravljanja ljudskim resursima, navodi se u saopštenju.