Ukradena skulptura Svetog Đorđa još nije nađena

Pre malo više od dva meseca,septembra meseca, ukradena je skulptura Svetog Đorđa koja je krasila unutrašnjost krsta koji je podignut 2014.godine. Krst od granita,visok 2.7 metara, podignut je u spomen ruskim i srpskim ratnicima iz Prvog svetskog rata.

Spomen obeležje Svetog Đorđa urađena je u bronzi,a sumnja se da su skulpturu ukrali preprodavci sekundarnih sirovina.

Next Post

Beogradska filharmonija svira tehno

Сре нов 21 , 2018
Beogradska filharmonija pripremila je novo iznenađenje. Šеf-dirigеnt Gabrijеl Fеlc i Bеоgradska filharmоnija pravе kоncеrtnu tеhnо žurku, u pеtak 23. nоvеmbra (Коlarac, 20č). Na prоgramu jе kоmpоzicija „Ludnicе“ Tоmasa Аdеza i„Mala nоćna muzika“ Mоcarta, a pоtоm nastup Sеrgеja Кrilоva, jеdnоg оd najbоljеg viоlinistе svеta. Radоznala publika mоžе kupiti stо ulaznica za […]