Trend

U prvom tromesečju suficit od sedam milijardi dinara

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je prvo tromesečje, prema preliminarnim podacima, završeno suficitom u budžetu Republike u iznosu od približno sedam milijardi dinara.

Godišnjim budžetom i tromesečnim ciljevima dogovorenim sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), na kraju marta planiran je deficit u iznosu od 47,5 milijardi dinara, što znači da je ostvareni rezultat bolji za približno 55 milijardi dinara.

Rezultat je bolji i ukoliko ga uporedimo sa istim periodom prethodne godine, kada je deficit republičkog budžeta iznosio 8,9 milijardi dinara.

Na povoljniji rezultat uticala je bolja naplata prihoda (preliminarno približno 33 milijarde dinara) i, u nešto manjoj meri, rashodi niži od planiranih (21,3 milijarde dinara).

Pozitivno odstupanje u odnosu na plan kod poreskih prihoda u iznosu od približno 17 milijardi dinara, rezultat je bolje naplate PDV, akciza na duvan i poreza na dobit.

PDV je naplaćen u iznosu od 109,6 milijardi dinara, što je pet odsto bolje od planirane naplate u ovom periodu.

Višak prihoda od akciza u odnosu na plan (za približno osam milijardi dinara), rezultat je bolje naplate akciza na duvanske proizvode.

Nastavljen je i trend bolje naplate poreza na dobit, kao rezultat bolje profitabilnosti privrede.

Najveća odstupanja u odnosu na planirane rashode (naniže) zabeležena su kod transfera Organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (OOSO) i ostalim nivoima vlasti – 9,3 milijardi dinara i otplate duga po garancijama – 5,7 milijardi dinara.

Kao rezultat pozitivnih kretanja na tržištu rada veća je uplata doprinosa u fondove obaveznog socijalnog osiguranja, pa je i potreba za transferima iz budžeta Republike manja, navodi se u saopštenju.