Kir i Jovan su hrišćanski svetitelji. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da su bili čudotvorci. Ovi milosrdni svetitelji nisu bili braća po krvi, ali su bili braća po duhu. Kir je najpre živeo u Aleksandriji i kao lekar lečio ljude i lekovima a i molitvom. Pošto je tvrdio da bolesti […]