Trend

Stefanović imenovan za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić doneo je odluku o imenovanju potpredsednika Vlade Republike Srbije i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića na funkciju sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost.

Stefanović je imenovan na osnovu člana 7 stav 3 Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije.

Sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost imenuje i razrešava predsednik Republike Srbije.

Sekretar Saveta po funkciji obavlja posao šefa Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti.

Sekretar Saveta stara se o izvršavanju zaključaka Saveta i obavlja druge poslove koji su određeni poslovnikom i drugim aktima Saveta, navodi se u saopštenju Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike.