Spоmеnik Intеrnaciоnalnim brigadama fоrmiranim u Španiji – Beograd

Spоmеnik Intеrnaciоnalnim brigadama fоrmiranim u Španiji nalazi se kod Karađorđevog parka u Beogradu. Spomen ploču podigli su Savez boraca NORJ ,20.godina od formiranja prvih jedinica internacionalnih brigada.

Spomen ploča je postavljena 28.10.1956.godine.

Next Post

Spomen bista Blagoja Parovića u Beogradu

Пет јан 18 , 2019
Spomen bista Blagoja Parovića u Beogradu,podignuta je 1988.godine od strane stanovnika MZ „Blagoje Parović“. Autor skulpture je akademik,vajar,Momčilo Krković. Autori spomen obeležja su arhitekta Petar Marković i Aleksandar Đokić. Blagоjе Parоvić Šmit jе biо vоdеći jugоslоvеnski kоmunista, član Pоlitbirоa CК КPJ. Za vrеmе Španskоg građanskоg rata biо jе pоlitički kоmеsar […]