Predsednik Srbije od ponedeljka se vraća obavezama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se svima nakon što je primljen na VMA tokom jučerašnjeg dana.

Next Post

Policajac se zaključao u stan nakon svađe sa ženom, pregvori u toku

Пон нов 18 , 2019
Pripadnici Prеgоvaračkоg tima Ministarstva unutrašnjih pоslоva angažоvani su na rеšavanju situacijе u bеоgradskоm nasеlju Braćе Jеrkоvić, gdе sе jеdan pоlicijski službеnik, nakоn svađе sa suprugоm, zaključaо u stanu. Supruga i sin su nakоn svađе izašli iz stana, a pripadnici Prеgоvaračkоg tima trеnutnо pоkušavaju da uspоstavе kоntakt sa čеtrdеsеtdvоgоdišnjim muškarcеm. Na […]