Park Ćirila i Metodija

Park Ćirila i Metodija je jedan od najstarijih parkova u Beogradu. I pored svog zvaničnog imena beograđani ovaj deo zovu „Kod Vuka“ ili „Park kod Vuka“. Sadnja četinara i dečije igralište uređeni su 1906.godine pored nekadašnjeg hipodroma u Beogradu.

Park dobija svoj prvi oblik početkom počekom tridesetih godina po projektu inženjera Save Nikolića kada je i poneo današnji naziv.

Rekonstrukcija parka urađena je u periodu 1995-1996.godine.

Na samom ulazu u park nalazi se Vukov spomenik koji je postavljen 1937.godine povodom proslave 150. godina od njegovog rođenja i fontana.

U samom parku nalazi se spomenik Ćirilu i Metodiju koji je postavljen 2006.godine.

Tri godine kasnije postavljen je i spomenik ruskom književniku Aleksandru Puškinu.

Next Post

Аpеl za raciоnalnu pоtrоšnju vоdе za pićе

Суб авг 11 , 2018
JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ apeluju na građane za racionalnu potrošnju vode. Tоkоm prоtеklih nеkоlikо dana sa pоvеćanjеm dnеvnih tеmpеratura vazduha, JКP „Bеоgradski vоdоvоd i kanalizacija” stalnim mеrеnjima na vоdоvоdnim distributivnim sistеmima rеgistrоvalо jе pоvеćanjе pоtrоšnjе vоdе u rubnim dеlоvima grada, štо najčеšćе ukazujе na nеnamеnskо trоšеnjе vоdе. Аpеlujеmо na […]