JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE

JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE

Sedište : Savski nasip 11, 11070 Novi Beograd

Objedinjeni pozivni centar 011/2093-000
Faks 011/2093-665
elektronska adresa: info@beoelektrane.rs

Direkcija za snabdevanje toplotnom energijom

Cara Dušana 141 Zemun, Beograd
Telefoni:
011/2224-710 (podnošenje zahteva za priključenje)
011/2224-720 (sektor prodaja)
011/2224-740 (tehnička operativa)
Faks 011/3165-990

Centar za ispitivanje, kvalitet i zaštitu životne sredine

Dunavski kej 33
11000 Beograd
Telefon: 011/3312-300
Faks: 011/3312-408
e-mail: centartqe@beoelektrane.rs

Direkcija za proizvodnju toplotne energije

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000, taster 4
Faks 011/3186-273

Direkcija za distribuciju toplotne energije

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000 – taster 4
Faks: 011/3186-341

Direkcija za ljudske resurse, pravne i opšte poslove

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000 – taster 4
Faks 011/3182-311

Direkcija za razvoj i investicije

Dunavski kej 33
Beograd
Telefon 011/2639-112
Faks 011/2638-600

Direkcija za ekonomsko-finansijske poslove

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000 – taster 4
Faks 011/3186-241
Sektor nabavke: Faks 011/2093-309

Direkcija za poslovno tehničku podršku

Savski nasip 11
Novi Beograd
Telefon 011/2093-000 – taster 4
Faks: 011/3186-341

Objedinjeni pozivni centar  011/2093-000

Izbor (glavni „meni“) Objedinjenog pozivnog centra:

taster 1 – Služba za prijem reklamacija u vezi sa kvalitetom grejanja, curenjem vode iz instalacija i drugim poremećajima sistema daljinskog grejanja

taster 2 – Pružanje opštih informacija o nadležnostima i procedurama, cenovnicima.

taster 3 – Informacije o konkretnim predmetima koji su u vezi sa pregledom projekata, tehničkim uslovima, prijemom priključenja na sistem daljinskog grejanja, ugovaranjem, fakturama i naplatom.

– Reklamacije za negrejanje objekata i stanova možete prijaviti na brojeve telefona : 2093-011 ili 0800-111-201 ili na broj telefona BEOKOM servisa 0800-110-011

– Reklamacije koje se primaju isključivo za curenje vode iz grejnih instalacija možete prijaviti na telefonski broj 2093-100.

Next Post

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”

Суб нов 11 , 2017
JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” Kneza Miloša 27 tel. 2065-000, faks 3612-123 www.bvk.rs e-mail: info@bvk.rs direktor: Dragan Đorđević Kontakt centar: 3606-606 (00-24), faks 3606 790 Centar za korisnike, Kneza Miloša 27, • informacije i reklamacije o potrošnji vode i iznosima računa, radnim danom 8.00-16.00 časova: 206-5020 • priključci na vodovod i kanalizaciju (uslovi i saglasnosti), […]

Ako ste propustili