Trend

Janko Janković – pisar koji je spasao nebrojano života Beograđana

Janko Janković rođen je 26.avgusta 1909.godine u Kragujevcu gde završio i školu. Preselio se u Beograd gde je radio kao pisar u Opštoj državnoj bolnici a nakon završetka vojnog roka,1934.godine, zaposlio se kao pisar u Odeljenju krivične policije Uprave grada Beograd- ozloglašenoj „Glavnjači.“

Povezao se sa KPJ za Srbiju preko svog rođaka Nemanje Markovića i počeo da im dostavlja podatke o planiranim zadacima Specijalne policije „Glavnjače“.

Nakon okupacije Jugoslavije 1941.godine Janko je nastavio da radi u Specijalnoj policiji a zbog poverenja koje je stekao među Nemcima i Specijalnoj policiji unapređen je u šefa kartoteke Specijalne policije. Imao je uvid u svaki dosije i bio je zadužen za njihovo čuvanje a upravo to mu je omogućilo da mnoge spiskove i dosijea uništi i izmeni. Čime je direktno uticao da Gestapo i Specijalnu policiju odvede na pogrešnu stranu u traženju određenih ljudi.

Nema tačnog podatka koliko je ljudi ili ti Beograđana spasao izmenom spiskova i dosijea i njihovim uništavanjem ali kao šef kartoteke i glavni čuvar dosijea taj broj nemože se ni pretpostaviti.

Uspevao je da bude „krtica“ i jedan od najpoverljivijih ljudi u beogradskoj policiji sve do oktobra 1943.godine kada je uhapšena Vera Miletić koja je bila njegova veza za prenos poverljivih informacija iz policije.

Nakon njegovog hapšenja 8.oktobra 1943.godine mučen je kako bi odao sve informacije. Streljan je 27.aprila 1944.godine na stratištu u Jajncima.

Hrabri pisar Janko Janković  je zaboravljena ličnost Beograda a koji je spasao nebrojano Beograđana.

Neka mu je večna slava i hvala!