Trend

Bez struje u Beogradu 12.01.

Palilula 09:00 – 16:00 Naselje GLOGONjSKI RIT: Glogonjski rit: 6,22,50-56,51-55,

Mladenovac 09:00 – 17:00 Naselje BALjEVAC: KOVAČEVAC: , Naselje GRANICE: JOVANA SUBOTIĆA: 4,1A-3,7,11-13, KOSMAJSKIH PARTIZANA: bb,,70,78-80,86-94,104,110,114-120,124A,134-136,142-146B,154,168,172,176-180,208-216,432,39,47-49A,53-53B,59-67A,71-75,81A-83,93,99,109,113A-117,127,139-145D,151-153,259A-259B,265,271, LjUBICE GLIŠIĆ: 2-6A,14,24A,58,3,9-11,35, LjUBIVOJA GLIŠIĆA: 12, MOMČILA SIMIĆA: ,6,18-22,26,17,25, NOVA 4: , NOVA 5: 4,10,3-7, NOVA 6: ,19, NOVA 7: 6,12,16,9,15,21,25, OMLADINSKA: 6-8,14,26,1-3,11,15,29, RAKE JOVANOVIĆA: ,4A,1-5,9-15, SLAVKA OBRADOVIĆA: ,2,8,1-3, SLOBODANA JOVANOVIĆA: ,4,8-10,5-9, VELIKE GRANICE: 2,14,18,108,13-15B,25,47, VERE DRČE: 4-6,12-26,9,17, ZORANA RADMILOVIĆA: 17, Naselje KOVAČEVAC: BOJINA BARA: 34A, ERSKO BRDO: 21,29B, KOVAČEVAC: BB,4,10A-12,16,24,46,50A,164A,170A-172A,182,202A,222,234,354,388A-390,404,410,454,462,480,490,538A,562A,1,7-7A,25-27A,47,79A,121A,131-133B,145,161A,165,173A,179A,207A,211A,229,327A,337-337A,341,371A,423,427,433,461,493,499A,531,551,561, LAĐEVAČKA: 6, NOVA 144: 2B,5A, NOVA 46: 8A, NOVA 49: 9, NOVA 57: 24,40,70,11A,33-35A,57,75,83A,567A, NOVA 70: 1, NOVA 72: 2-2A, NOVA 73: 8A, NOVA 78: 7,25, NOVA 79: 6A,14,15A-17A,31A, NOVA 80: 14,1, NOVA 98: 8, STRELARSKA: 73, SVETOG NIKOLE: 38,19-21,43, VOJISLAVA DAMNjANOVIĆA: 30,72,84,15-17A,93, Naselje MARKOVAC: MARKOVAC: 1, Naselje MLADENOVAC (SELO): PROLETERSKIH BRIGADA: 108, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): NIKOLE PAŠIĆA: 246, Naselje VELIKA KRSNA: BAGREMOVA: 5, BELUĆANSKA: 8,50,5-5L, CENTRALNA: 4,12,3,15,19, DOLINA ŠEŠIRA: 2A,6,18,24-26,92,17,45,51, DRENOVAČKA: 10,11A-13A, JOVANA DUČIĆA: ,8,50,3,7,21A,53, KOSOVSKIH JUNAKA: ,2,16-18,34,38,3-5,21,33-35,39, NOVA 104: 12,1, NOVA 105: 2,6, NOVA 108: 19A-19B, NOVA 109: 26,1, NOVA 111: 8,18,1A,7,19A,33, NOVA 112: 10,1-3, NOVA 113: ,6-10,1,11,15-17, NOVA 114: 18,5A, NOVA 117: 2,8,18,22,1,9,21, NOVA 119: 6,24,9-11, NOVA 121: 6,1,7, NOVA 124: 8, NOVA 126: 1, NOVA 128: 4,28,19,29,37, NOVA 132: 4A,8,7A,25, NOVA 133: 13, NOVA 136: 2-6,9,15, NOVA 139: 12,3-5,19, NOVA 140: 4,28, NOVA 141: 17, PUT DIMIĆA: 3-5, SREĆKA MAKSIMOVIĆA: ,12-14,26,34,94A,108,114,124,132,150,164,1,9,15,25,39,63A,69,75,93,109-111,127, STEPANjSKA: ,4,16,24,30,38-38,46-48,52-56,62-64,74,13,31,35,39,45-47, SVETONIKOLSKA: 10,38,48,13,19,27,39,55-55, Tomislava Gajića-Toce: 10B,16,28,21, VELIKA KRSNA: ,2-2,8-12,22,30,34,42,50,106,116,128,196,216,300,306,332,702,1-1A,9,15,19,23-25,29-31,47,79,131,135,331,923,

Surčin 09:00 – 16:00 Naselje DOBANOVCI: SRETENjSKA: 17,23,27,