Šta znači Helikopterski novac?

Koncept „Helikopterski novac“ ili „Novac iz helikoptera“ je novac koji država daje građanima ili određenom delu građana kao bespovratni novac koji je namenjen radi povećanja potrošnje.

Koncept potiče od ekonomiste Miltona Friedmana koji je to objavio u tekstu „Optimalna količina novca“ iz 1969. godine.

Znači na ovaj način država bi trebala da podstakne potrošnju ili potrebu za proizvodima kako se ne bi umanjila proizvodnja. Treba takođe znati, a što neki ne ističu da novac iz helikoptera nije nužno novac jer to mogu biti i bonovi, vaučeri, popusti ili kolektivno smanjenje određenih poreza.

O ovom konceptu se počelo ponovo govoriti nakon 2000. godine nakon krize koja je zavladala u svetu, pa je ovaj koncept imao kao zagovornike istaknute profesore.

Velika podeljenost u ovom konceptu je iz više razloga ali jedan koji se ponavlja je porast inflacije.

Nemački ekonomista Otmar Issing je izjavio u intervjuu: „Mislim da je cela ideja novca iz helikoptera zaista poražavajuće. Jer ovo nije ništa drugo do proglašenje bankrota monetarne politike“ .

Studija koju je objavio Francuski ekonomski savetodavni savet procenjuje da bi 1% ekvivalenta BDP-a helikopterskim transferima novca u evrozoni generisalo oko 0,5% inflacije tokom jedne godine.

Ovakav vid deljenja novca ne nosi sa sobom samo moguću inflaciju već i veliki stepen rizika o mogućoj korupciji ili davanju mita na više nivoa ukoliko nema adekvatne kontrole primene pomenutog koncepta.

Na primer: Ukoliko bi određena stranka bila na vlasti i odlučila se na koncept novac i helikoptera pred važne političke odluke, kao na primer donošenje određenog zakona, mera ili izbora, i novac rasporedila kritičnoj masi građana ili glasača mogao bi se smatrati sredstvom mita ili ti uticajem na građane. Kratkoročno možda bi i dalo efekte ali dugoročno vlast i građani bi se suočili sa posledicama navodnog „besplatnog novca“ koji je u stvari novac građana koji bi oni otplaćivali kroz inflaciju ili ti bolje rečeno sa kamatom.

Ukoliko su u pitanju kriminalizovane strukture vlasti ostavlja i prostor za pranje novca.

Autor: Aleksandar od Beograda

Ako ste propustili