Iluziona demokratija

Autokratija ili samovlada ima nekoliko definicija i uglavnom se deli u dve grupe ali tokom perioda navodnih demokratija poprimilo je svoje različite oblike i mehanizme vladanja kako bi se stvorio privid demokratije ili ti iluziona demokratija ( naziv autora).

Maks Veber se bavio autokratama ali kao što rekoh tokom raznih perioda autokratija je poprimila različite oblike kroz navodnu demokratiju i uglavnom se vezuje za moćnu figuru koja ima uticaj u nekoj zemlji na sve nivoe vladavine. Veber govori da je reč i harizmatičnoj ličnosti ali taj period je prošao i radi se o evoluciji gde određena grupa kapitalista stvara autokratni režim u korist svojih ciljeva. Danas to imate širom sveta, ali građani određene države uglavnom autokratiju vezuju za jednu osobu koja i vlada u državi u kojoj žive jer se interesi određenih grupa ili država odvijaju van vida javnosti.

Demokratija u državama gde je na vlasti autokrata svedena je na formalnost na papiru ali ne i u praksi. Autokratiju pored glavne figure sprovodi uzak krug ljudi koji su na glavnim mestimu u strukturama vladanja.

Savremene autokrate teško je smeniti jer im je na raspolaganju, ne velika finansiska sredstva i poluge moći, već no limit finansiska sredstava koja se crpe iz navedenih grupa koja se kasnije vraćaju kroz razne tendere i navodne investicije na nekim projektima koji se realizuju godinama i decenijama ili se nikada ne realizuju.

Koliko se tu građani pitaju? Izbori su demokratski vid promene ali samo ukoliko se veći broj građana smatra ugroženim od aktuelnog autokrate. Ugroženost čini više faktora, neću ih navoditi sve, ali je najčešći glavni motiv finansiski i životna ugroženost ili bezbednost.

Treba posebno naglasiti da autokrate zbog posedovanja svih poluga vlasti i no limit finansiskih sredstava, takođe imaju i uticaj na način odvijanja izbora i na sam izborni rezultat.

Uticaj građana kada izbori nisu poluga za smenu je GRAĐANSKA NEPOSLUŠNOST.

Građanska neposlušnost je nenasilni otpor koji ima više oblika iskazivanja nezdovoljstva.

Ovo je ukratko.

Autor: Aleksandar od Beograda

Ako ste propustili