Trend

Iluziona demokratija

Autokratija ili samovlada ima nekoliko definicija i uglavnom se deli u dve grupe ali tokom perioda navodnih demokratija poprimilo je svoje različite oblike i mehanizme...

Bez struje u Beogradu 23.04.

Bez struje u Beogradu 23.04.2024. Zvezdara 08:30 - 14:00 ALEKSANDRA BELIĆA: 10-26,5, IVANA SARIĆA: 4-6,3-11, LjUBIŠE MIODRAGOVIĆA: 7-7B, MIHAILA BULGAKOVA: 6C-8V,36-42A,46-52,56-62,27-33, MIRKA BANjEVIĆA: 2-8A,1-7, MIROSLAVA...