Zgrada Glavne straže u Sremskoj Mitrovici

Zgrada Glavne straže u Sremskoj Mitrovici se nalazi u Gradskom parku, u ulici Vuka Karadžića 4.

Zgrada je jedno vreme služila za stražu, ali je nakon 1881. godine služila kao pošta, pa je pretrpela i neke izmene.

Ugradnja većih prozora, podizanje visine sprata i novi ukrasni elementi nisu znatno narušili osnovnu koncepciju vojnograničarske arhitekture. Masivni pravougaoni blok sa pravilno raspoređenim otvorima, solidnom gradnjom i jednostavnošću obrade bez suvišnih detalja, svedoči o istorijskim i arhitektonskim karakteristikama vremena u kome je građevina nastala.

Posle 60-ih godina 20. veka Sremska Mitrovica je dobilo novo zdanje gradske pošte, pa je u staru zgradu useljen Istorijski arhiv Srema.

Ako ste propustili