Šta je Bogorodica Beogradska?

Bogorodica Beogradska je renesansna ikona koja se čuva u crkvi Svetog Petra u Beogradu. Doneli su je kao poklon bavarskog svetilišta Marije Pomoćnice.

Početkom 18. veka njihova župa dobija na poklon veliku relikviju, baroknu sliku Bogorodice sa Detetom. Kada je Beograd 1739. godine vraćen Turcima isusovci ostavljaju crkvu i sve što imaju i napuštaju grad. Sa sobom odnose samo Bogorodičinu sliku, koju sklanjaju u isusovačku crkvu u Petrovaradinu. Na pozlaćenoj ploči urezuju:

„Iz Beograda izgnana Device, svojom zaštitom neprestano čuvaj Petrovaradince ”

Zbog ovih reči slika je, tokom boravka u Petrovaradinu, dobila naziv Bogorodica Beogradska.

Ako ste propustili