Šta je Jonin sarkofag?

Jonin sarkofag je kameni sarkofag s hrišćanskim obeležjima koji potiče s kraja III i početka IV veka.

Na sarkofagu su uklesani motivi iz Starog zaveta, iz života proroka Jone i prikaz Hrista Spasitelja kao Dobrog pastira.

Pronađen je na Dorćolu 1885. godine.

Nalazi u Velikom barutnom magacinu u donjem gradu Beogradske tvrđave.

Ako ste propustili