Trend

Kada je osnovana Srpska Kraljevska botanička bašta?

Srpska Kraljevska botanička bašta ili ti Prva Botanička bašta u Beogradu osnovana je 1874. godine, a na predlog Josifa Pančića. Josif Pančić je odmah po osnivanju uzeo plac na Dorćolu, površine 1,75 ha, u državnom vlasništvu. Plac se nalazio između Dunavske ulice i Dunava.

Plac nije bio dobar za Bitaničku baštu jer se nalazio blizu reke, pa je bio sklon da se poplavi što se već pokazalo 1879. godine, a onda i 1887. Nakon što je preminuo gospodin Pančić 1888.godine poplave su sve češće nanosile štetu bašti, a poslednji put 1889. godine kada su gotovo uništene sve biljke koje je sakupljao gospodin Pančić.

Preostale biljke su 1889. premeštene u dvorište Velike škole u Kapetan Mišinom zdanju.