Kapetan Mišino zdanje u Beogradu

Kapetan Mišino zdanje u Beogradu nalazi se u ulici Studentski trg br. 1, sagrađena je u periodu od 1857. do 1863. godine, prema planovima češkog arhitekte Jana Nevole.

Zgrada je dobila naziv po kapetanu Miši Anastasijeviću beogradskom trgovcu solju i brodovlasniku.

Prvobitna namera Kapetana Miše bila je da zgradu podigne za svoju kćerku Saru i Đorđa Karađorđevića ali 1859. godine knez Miloš dolazi na vladarsko mesto Srbije.

Kapetan Miša Anastasijević je poklonio ovo zdanje svojoj domovini u obrazovne svrhe. U zgradi se od njenog otvaranja nalazila (1863.) Velika škola, Gimnazija, Ministarstvo prosvete, Realka, Narodna biblioteka, Narodni muzej… a danas se u njoj nalazi Rektorat Beogradskog univerziteta.

U svečanoj sali palate bilo je nekoliko važnih istorijskih događaja u njoj je 1864. godine zasedala skupština; 1868. u njoj je održana osnivačka skupština prvog inženjerskog udruženja u Srbiji; u njenoj svečanoj sali je 1875. postavljena i prva izložba arhitektonskih snimaka i kopija fresaka sa srpskih srednjovekovnih manastira koju su priredili Mihailo Valtrović i Dragutin Milutinović.

Na fasadi zdanja prema Univerzitetskom parku se nalaze skulpture Apola (desno) i Minerve (levo).

Ako ste propustili