Šta je Neopalima kupina?

Neopalima kupina ili nesagoriva kupina je relikvija hrišćanska i starozavetne tradicije koja se nalazi u sklopu manastira Svete Katarine na Sinaju.

Prema biblijskom predaju, Mojsije je na mestu sadašnjeg manastira Sveta Katarina video žbun u kome kao da plamen gori. Kada mu se približio iz grma kupine mu se javio anđeo u plamenu. Kupina je buktala, ali nije sagorevala. Mojsije je je uzviknuo:

„…Idem da vidim tu utvaru veliku, zašto ne sagoreva kupina…”

Prišao je nesagorivom grmu, kad mu se Gospod obratio rečima: „…Izuj obuću svoju s nogu svojih, jer je mesto gde stojiš sveta zemlja…” Tom prilikom Gospod mu je obećao da će mu pomoći da oslobodi svoj narod (jevrejski) iz misirskog ropstva. (Ish 3:2)

Iz oltara hrama i danas raste ogromni žbun „nesagorive kupine”. Žbun je jedinstven na svetu, hodočasnici ga svakodnevno obilaze, krišom otkidaju grančice, nose kući i pokušavaju da ga presade. Monasi tvrde da to još nikom nije uspelo.

Ako ste propustili