Koji gradonačelnik Beograda je bio najkraće na toj funkciji?

Gradonačelnik Beograda koji je samo jedan dan, bar zvanično, došao na tu funkciju je FIlip Filipović.

Avgustu 1920. godine, Filip Filipović je na prvim izborima Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca izabran na komunističkoj listi za gradonačelnika Beograda. Pobeda komunističke partije je uzdrmala tada vlast i nije mu bilo dozvoljeno da stupi na dužnost gradonačelnika Beograda.

Dana 27. VIII. 1920. kada je trebalo da preuzme funkciju gradonačelnika policija je zauzela zgradu opštine Beogradske i novoizabranu gradsku upravu na čelu sa Filipom Filipovićem izbacila.

Ako ste propustili