Poslednja smrtna kazna u Srbiji

Poslednja smrtna kazna u Srbiji izvršena je 14.februara 1992.godine u Somboru gde je streljan Johan Drozdek, osuđen na smrt 1988. godine zbog silovanja šestogodišnje devojčice.

U selu Karavukovo 10.novembra 1987.godine Johan Drozdek ( 31) odveo je šestogodišnju Ivanu S. na obližnje groblje gde ju je ubio ciglom, a zatim i silovao. Nakon ubistva Johan Drezdek beži u Sombor gde se sam predao policiji. U policiji je odmah priznao ubistvo.

Johan Drozdek je prema spostvenom priznanju ubio šestogodišnju Ivanu S. jer mu njen otac nije dao bicikl.

14.mar­ta 1988. go­di­ne osu­đen je na de­set go­di­na za­tvo­ra zbog pro­tiv­pri­rodnog blu­da nad ma­lo­let­nim de­te­tom i smrt­nu ka­znu zbog ubi­stva.

14.februara 1992.godine streljan je u Somboru.

Johan Drozdek, poreklom Poljak, doselio se u selo Karavukovo iz Novog Sada tri meseca pre zverskog ubistva. U Novom Sadu je bio više puta osuđivan zbog razbojništva, kao i zbog silovanja maloletnice.

Ako ste propustili