Trend

Gde se nalazila pijaca Svetog Andreje?

Velika pijaca u Beogradu nalazila se na mestu sadašnjeg Studentskog parka ( Univerzitetskog parka) u Beogradu. Pijaca je nastala 1824.godine pod nazivom pijaca Svetog Andreje ali je u narodu nazvana kao Velika pijaca.

U vreme vladavina turaka nije bilo sve jednostavno pa kada su turci uvideli da beograđani ostvaruju dobar profit prodavajući poljoprivredne proizvode na silu su uzimali po znatno jeftinijoj ceni i po beogradu ih prodavali znatno skuplje. Izbio je mali bunt među srbima protiv turaka pa je beogradski vezir pozvao viđenije srbe 12. juna 1824. Dogovoreno je da se otvori tržnica pa je tako nastala Velika pijaca poznata u narodu.

Prvi beogradski urbanista Emilijan Josimović predlaže izmeštanje pijace. Pijaca se polako skraćuje pa je ostala da radi do 1926.godine kada je ceo taj deo pretvoren u Studentski park.