Gde se nalazi Karađorđeva kapija?

Karađorđeva kapija se nalazi uz južni ugao Velikog ravelina, nasuprot spoljnoj Stambol kapiji na Beogradskoj tvrđavi. Zbog verovanja da je Karađorđe upravo kroz nju prošao zajedno sa ustaničkom srpskom vojskom u tvrđavu početkom 1807. godine,dobila je i naziv po vojskovođi.

Novi podaci pokazuju da je vođa ustanika Karađorđe tada ušao glavnim putem, kroz spoljnu Stambol kapiju.

Foto: Beogradske vesti – Aleksandar od Beograda

U Karađorđevu kapiju se ulazi preko drvenog mosta, kao u vreme nakon izgradnje. Kapija je veoma slična spoljnoj Stambol kapiji.

Kapija nije bila dugo u upotrebi – već je na planovima s kraja 18. veka prikazana zazidana i bez mosta. Otvorena je tokom radova na uređenju Kalemegdana posle Drugog svetskog rata, kada je obnovljen i drveni most.

Ako ste propustili