Trend

Koja je najstarija poznata prestonica Srbije?

Najstarija poznata prestonica Srbije i sedište prve srpske države pod Vlastimirovićima nalazila se u Destinikonu. Destinikon je bio jedan od osam naseljenih gradova srpske kneževine, koji se spominju u delu De administrando imperio (oko 950.) cara Konstantina Porfirogenita.

Tačan položaj gde se nalazio nije poznat ali postoje mišljenja da se nalazio na prostoru između današnjeg Prijepolja i Sjenice ili ti u Raškoj ili na Metohiji.