Dragomir – Dragi Jovanović – Krvavi gradonačelnik Beograda

Dragomir – Dragi Jovanović rođen je 27.7. 1902.godine u Požarevcu  bio je srpski i jugoslavenski policajac i gradonačelnik Beograda od 11. 09. 1941 – 30. oktobar 1944.godine.

Policijsku karijeru je započeo krajem 1920-ih u beogradskoj policiji, kada je kraće vreme obavljao dužnost šefa grupe agenata u policijskoj službi pri Kraljevskom dvoru, a potom kao policijski agent u Upravi grada Beograda,poznatoj Glavnjači. Posle nekog vremena je otpušten zbog korupcije ali se ubrzo vratio na dužnost ali u Zagrebu. Navodno je 1930.godine otkrio ustašku zaveru protiv kralja Aleksandra i zbog toga vraćen u Beograd i unapređen. Tri godine kasnije opet je otpušten a 1936.godine opet vraćen u policiju. Učestvovao je u obezbeđivanju posete kneza Pavla Karađorđevića Berlinu, 1939. Iste godine je postao pomoćnik upravnika grada Beograda.

Nakon nemačke okupacije, Jovanović je već 22. aprila 1941. imenovan od strane nemaca za izvanrednog komesara za grad Beograd, kao lice zaduženo za obnovu rada i koordinisanje policijskih službi u glavnom gradu, što je uključivalo i reorganizaciju političke policije, koja je, prema Jovanovićevoj zamisli, nazvana i ustrojena kao Specijalna policija.

Odluku o formiranju logora Banjica leta 1941. godine doneo je Gestapo, a realizovao je Dragomir Dragi Jovanović zbog čega je postao drugi čovek u Srbiji za vreme okupacije.

Dragi Jovanović je odmah po formiranju Vlade nacionalnog spasa postavljen od nemaca za gradonačelnika Beograda.Za kratko vreme Nemci su Jovanovića postavili za komandanta Žandarmerije u Srbiji. Najzad je postavljen za komandanta Srpske straže sa pravom da proizvodi i otpušta oficire i izdaje naređenja sa zakonskom snagom.

Dragi Jovanović je bio drugi čovek u Srbiji za vreme okupacije,upravnik, ali i glavni policajac Beograda, pa i Srbije sve do 1944. godine. Njegovi najverniji saradnici bili su: Boško Bećarević, Kosmajac i Svetozar Vujković.

Oktobra 1944.godine napušta Srbiju i beži za Austriju gde je i uvaćen i isporučen nazad Srbiji 12.maja 1945.godine. Osuđen je na smrt i streljan 17. 7. 1946. u Beogradu.

Foto:wikipedia

Ako ste propustili