Velika škola Ivana Jugovića u Beogradu

Velika škola Ivana Jugovića

Država: Srbija

Grad: Beograd

Otvorena: 31. avgust 1808.

Velika škola Ivana Jugovića u Beogradu je bila prvi početak visoke nastave u Srbiji. Osnovana je 1808. godine u Beogradu.

VIsoka škola prestala je sa radom vojnim porazom 1813. godine. Visoka nastava u Srbiji je nastavljena 1838. godine formiranjem Liceja, pa Velike škole 1863. i Univerziteta 1905. godine.

Ako ste propustili