Javni poziv za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama na teritoriji Gradske opštine Zvezdara za 2022. godinu

Gradska opština Zvezdara raspisuje Javni poziv za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama na teritoriji Gradske opštine Zvezdara za 2022. godinu.

Predmet finansiranja obuhvata nabavku i ugradnju solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem. Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno do i jednako 6 kW i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem.

Javni poziv je objavljen na zvaničnoj internet stranici Gradske opštine Zvezdara, na adresi www.zvezdara.rs i na oglasnoj tabli Gradske opštine Zvezdara. Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici https://zvezdara.rs/javni-pozivi-za-projekte-energetske-efikasnosti/ ili na prijavnici Gradske opštine Zvezdara.

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja, zaključno sa 06.12.2022.godine.

Sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva mogu se dobiti na kontakt telefone 011/3405-681, 011/3405-939 ili 011/3405-928 i slanjem pitanja na elektronsku adresu [email protected]

Foto:ilustracija / A.M

Ako ste propustili