Trend

Koja je najstarija crkva u Beogradu?

Crkva Ružice nalazi se “sakrivena” u severnoistočnom delu Kalemegdana ( Beogradske tvrđave) ispod Zindan kapije.

Prema predanju, Crkva Ružice nastala je su kada su tri sestre Ružica, Marica i Cveta na prostoru beogradske tvrđave podigle po jednu crkvu koje bi služile kao njihove zadužbine pa su ih nazvale po svojim imenima.

Tačno vreme kad je ova crkva napravljena i ko je učestvovao u gradnji ni dan danas nije poznato. Ono što se zna da je u vreme despota Stefana Lazarevića na istom mestu postojala crkva koju su srušili turci 1521.godine.

Istorijske činjenice su da je  18.veku na mestu današnje crkve bio je barutni magacin pa je 1867.godine počela adaptacija crkve koja je završena 1869.godine.

Crkva Ružice srušena je 1915.godine tokom austrijskog granatiranja Beograda. Crkva je ponovo obnovljena 11.novembra 1925.godine. Nakon obnove je postavljena ploča koja služi za uspomenu na ovo vreme, na kojoj je zapisano:

“Za vreme svetskog rata 1914-1918. od strane austrougarske i nemačke vojske opljačkan i porušen je ovaj sveti hram vojnički. Pod Vladom Nj. V. Kralja Srba, Hrvata i Slovenaca, Aleksandra, upravom prvog srpskog Patrijarha Dimitrija… obnovljen je ovaj hram… 1924.godine…”

Prilikоm оvе оbnоvе napravljеnе su i dvе statuе. Jеdna prеdstavlja kоpljanika cara Dušana, a druga pеšadinca iz Balkanskih ratоva.