Kaži dragička

Nekada smo koristili izraz „Kaži dragička“ kada smo hteli da nekoga iznenadimo nekom lepom vesti ili u neku vest u koju je teško poverovati.

Danas se taj izraz retko koristi jer je skoro i zaboravljen, a nastanak izraza je imao sasvim dugačije značenje od onoga za šta se koristilo.

Izraz je nastao u Beogradu po gospođi Dragić koja je bila jedna od „glavnih“ izvora za tračeve. Teško da je mogao neki trač ili dešavanja u tadašnjem Beogradu da joj promakne, prema beogradskoj urbanoj legendi.

Govorilo se „Kaže Dragićka“ ali je vremenom izraz promenjen u „Kaži Dračka“.

Ako ste propustili