Trend

Kada je osnovana prva srpska golubija pošta ?

Prva srpska golubija pošta osnovana je u Medošavcu kod Niša 26. novembra 1908.godine.

Kapetan Kosta Miletić se školovao u Rusiji na vazduhoplovnoj akadamiji i nakon povratka u Srbiju 1902.godine izradio je projekat golubije pošte u Srbiji ali zbog „Majskog prevrata“ koji se dogodio 1903.godine projekat je stajao u Ministarstvu vojnom.

Tokom Aneksione krize 1908.godine na jednom parobrodu zaplenjena je korpa sa 17 golubova pismonoša koju su austro-ugarski špijuni pokušali da prenesu u Srbiju. Kada je za ovaj događaj čuo đeneral Stepa Stepanović uputio je pismo oktobra 1908.godine kapetanu Kosti Miliću da preuzme golubove koji su zaplenjeni i da odmah realizuje projekat Golubije pošte.

Ukazom od 26.novembra 1908.godine ustanovljena je prva srpska golubija pošta a 1.decembra ministar vojni naredio je da se u Nišu oformi Stanica III reda Golubije pošte. Za manje od dve nedelje počela je i sa radom,tačnije 14.decembra 1908.godine pod komandom poručnika Lazara Kostića.

Zaplenjene golubove srpska vojska nije koristila za prenos pošte već samo za priplod.

1909.godine – podignuta je zgrada za golubiju poštu

1910.godine – počela je obuka golubova

U Pirotu je 1911.godine osnovana 2.Golubijska stanica i golubovi su bili uvežbani za održavanje veze između štaba u Pirotu sa utvrđenjima u okolini.

Tek, 1913.godine golubovi su bili izvežbani za letenje iz pravca  Sukova , Užica i Smederevske Palanke.

Za vreme Prvog svetskog rata Golubija pošta se dobro pokazali na Solunskom frontu.

Dodaci