Promenjeno ime vakcine Astra-Zeneka u Vakszevria

Kompanija „Astra-Zeneka“ promenila je ime svoje vakcine protiv koronavirusa u Vakszevria ( Vaxzevria).

Pored promene naziva doćiće i do drugačijeg pakovanja i etikete, ali ne i do promene sastava vakcine.

Ako ste propustili